Låtstuga på Skeppis

Låtstugorna under vårterminen 2018:

(2018-02-04 17.00-18.00 Låtstuga för munspelare Lokal: Ängsö)
(2018-03-11 17.00-18.00 Låtstuga för munspelare Lokal: Ängsö)
2018-04-22 17.00-18.00 Låtstuga för munspelare Lokal: Ängsö
2018-05-13 17.00-18.00 Låtstuga för munspelare Lokal: Ängsö

Håll koll på Skeppis hemsida