Låtstuga på Skeppis

Sista gången denna termin = 12/11
16:30 – 18:00
Lokal: Ängsö

Vi spelar till dans 20:30

Håll koll på Skeppis hemsida