Föreningen Harmonika

Extra Årsmöte
Vid Föreningens ordinarie årsmöte 13/5 så kunde inte en stadgemässig styrelse (minst 3 personer) väljas. Årsmötet konstaterade att föreningen då måste upplösas men detta kan ske efter 2 på varandra följande möten.

Därför kallar styrelsen till Extra Årsmöte 18 november i Folkmusikhusets lokaler (Skeppis) kl. 17:00!

Interimsstyrelsen består av:


Klicka på namnet för att sända mail.

Föreningens stadgar hittar du här!